Kalendář Kynologie

Důležitá upozornění pro kynologické akce

KE STAŽENÍ – PŘIHLÁŠKA NA JARNÍ SVOD

KE STAŽENÍ – PŘIHLÁŠKA NA ZKOUŠKY

Uzávěrka přihlášek ke zkouškám loveckých psů je 30 dní před termínem zkoušek.

Veškeré aktuální přihlášky musejí být ŘÁDNĚ A ÚPLNĚ VYPLNĚNY včetně přesné adresy a PSČ majitele i vůdce a dodány POUZE na adresu OMS Blansko (buď emailem, poštou jako obyčejné psaní nebo osobně) do termínu uzávěrky. Nedílnou součástí každé přihlášky je ČITELNÝ PP (ideálně jeho scan), bez těchto všech náležitostí nebude přihláška akceptována!

Přednost při výběru ke zkouškám mají členové OMS Blansko. Přijetí přihlášky Vám bude potvrzeno elektronicky po zaplacení poplatku na účet spolku. Poplatek za zkoušky se hradí předem bezhotovostně na účet OMS, popřípadě v hotovosti v kanceláři OMS Blansko.

OMS Blansko oznamuje, že zkoušky Norování nováčků naplánované na 9.10.2021 se z organizačních důvodů uskuteční v neděli 10.10.2021 od 9.00 hod. v Černé Hoře. Předvýcvik na umělé noře se uskuteční v neděli 26.září od 9.00 hod. Uzávěrka přihlášek je 30.9.2021

OMS oznamuje, že Memoriál Miloše Doubka – Honičské zkoušky, se z organizačních důvodů přesouvá na 6. – 7.11. 2021 !!! Uzávěrka přihlášek je 15.10.2021

Kalendář kynologických akcí pro rok 2021

Druh zkoušekMísto konáníDatumPoznámka
Jarní svodČerná Hora24.04.2021 
Zkoušky vlohVanovice   01.05.2021MP+OH
NorováníČerná Hora30.05.2021 
Podzimní zkouškyV. Opatovice25.09.2021MP+OH
NorováníČerná Hora10.10.2021 
BZV. Opatovice16.10.2021 
ZVVZV. Opatovice17.10.2021 
ZHVanovice6. – 7.11.2021XIX. Ročník Memoriálu Miloše Doubka
Individuální zkoušky barvářů 01.01. – 31.12.2021  

Poplatky za zkoušky naleznete na stránce Poplatky.