O nás

28 honiteb (35 680 ha) patří pod správní obvod Blansko (MěÚ Blansko – referát ŽP)
48 honiteb (44 230 ha) patří pod správní obvod Boskovice (MěÚ Boskovice – referát ŽP).

Organizačně OMS Blansko zajišťuje kurz a zkoušku uchazečů o první lovecký lístek, střelecké akce, kynologické akce, chovatelské přehlídky a další činnosti související s výkonem práva myslivosti.

Okresní myslivecký spolek Blansko, z. s. (dále jen OMS) je pobočným spolkem Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. (dále jen ČMMJ). Působí na území okresu Blansko.

OMS Blansko zajišťuje přehlídku ulovených trofejí, zkoušky loveckých plemen, Okresní kolo ZST, výtvarnou soutěž pro děti, zkoušky o první lovecký lístek – výchova adeptů, atd.

OMS Blansko také napomáhá při ochraně životního prostředí, ochraně zvěře a provádění výkonu práva myslivosti.