Příspěvky

Příspěvek lze uhradit přímo v kanceláři, poštovní složenkou, nebo na účet OMS Blansko č. 1362179399/0800. Při platbě složenkou, nebo na účet, uvádějte pro lepší identifikaci, rodné číslo plátce, jako variabilní symbol. V případě, že se rozhodnete uhradit členský příspěvek elektronicky, tak do zprávy pro příjemce uveďte Váš  e-mail, na který Vám bude následně zaslán členský průkaz ve formátu pdf, který si vytisknete.

Důležité

Upozorňujeme všechny členy ČMMJ Blansko, že termín úhrady členského příspěvku, spolu s pojištěním na rok 2021, je do 31.12.2020. Základní členský příspěvek (varianta MINIMUM) pro rok 2021 je u členů do 65 roků 1 000,- Kč, nad 65 roků, plně invalidní důchodce, studenti 650,- Kč a pro lesníky z povolání 750,- Kč. Členské příspěvky lze u členů do 65 roků a u členů nad 65 roků platit maximálně na následující 3 roky. U plně invalidních členů, lesníků a studentů, pak maximálně na jeden následující rok.

Členové si můžou zvolit platbu členského příspěvku ještě ze dvou dalších variant, a to STANDARD a EXCLUSIVE.

Co která varianta pojištění obnáší a jaká částka se u jednotlivých členů hradí, naleznete v přiložené tabulce: